مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASD

Allowable Stress Design

طراحی تنش مجاز (در ساخت و ساز ایالات متحده آمریکا به طور معمول به نام طراحی تنش های مجاز) فلسفه طراحی استفاده شده توسط مهندسین عمران است. طراح تضمین می کند که تنش در ساختار با توجه به بارهای سرویس از حد الاستیک تجاوز نمی کند.
ASD
ارسال نظر

ارسال نظر