مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BLDG

Building

Bldg در آدرس‌ محل که در متون انگلیسی دیده می‌شود، به معنای ساختمان (Building) هست.
BLDG
ارسال نظر

ارسال نظر