مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TBA

To Be Announced

اعلام خواهد شد
TBA
ارسال نظر

نظرات کاربران

رسول در 20 آبان 1401 گفته:
وقتی یک دوره به عنوان TBA فهرست می شود به این معنی است که هنوز اتاق یا زمانی برای آن دوره تعیین نشده است

ارسال نظر