مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OGT

On the Gob Training

آموزش ضمن خدمت
OGT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود