مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف 3D

Three Dimensional

سه‌بعدی یک فضاییست شامل ابعاد در طول، عرض و ارتفاع.
3D
ارسال نظر

ارسال نظر