مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OFAC

The Office of Foreign Assets Control

دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی یا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) یکی از ارگان‌های تحت نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا است. این دفتر بر اساس اهداف و سیاست‌های خارجی ایالات متحده علیه دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد غیر آمریکایی تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی اعمال می‌کند.
OFAC
ارسال نظر

ارسال نظر