مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نخسا

نیروهای خودجوش سپاه اسلام

نیروهای خودجوش سپاه اسلام
نخسا
ارسال نظر

نظرات کاربران

دلارام کیانفر در 18 مرداد 1400 گفته:
همچی نیرو یا نهادی نداریم

ارسال نظر