مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRPGF

International Revolutionary Peoples Guerrilla Forces

نیروهای گریلا خلق‌های انقلابی بین‌الملل (IRPGF) جمعی از مبارزان چریکی آنارشیست اشتراکی از سراسر جهان است. این گروه در ۳۱ مارس سال ۲۰۱۷ تشکیل شد. این گروه هدف از تشکیل خود را دفاع از انقلاب اجتماعی در روژاوا، در شمال سوریه، و گسترش آنارشیسم دانست.

شبه نظامیان IRPGF بخشی از یگان آزادی بین‌المللی است که از آوریل سال ۲۰۱۷ تشکیل شده‌اند. ترکیه آن‌ها را به عنوان سازمان‌های تروریستی و بخشی از احزاب اقماری حزب کارگران کردستان دانسته‌است.
IRPGF
ارسال نظر

ارسال نظر