مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSC

National Security Council

شورای ملی امنیت ایالات متحده آمریکا یک شورای عالی دولتی آمریکا است.وظیفه این شورا اطلاعات دهی و شور با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مسائل ملی و امنیتی کشور آمریکا است.
NSC
ارسال نظر

ارسال نظر