مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MERS-COV

Middle East Respiratory Syndrome CoronaVirus

کروناویروس‌ها (Coronaviruses) خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که بیماری‌های مختلفی را از سرماخوردگی معمولی گرفته تا سندرم حاد و شدید تنفسی یا همان SARS (سارس) ایجاد می‌کنند. این بیماری به نام سندرم نارسایی تنفسی خاورمیانه شناخته شده‌است که به اختصار MERS-CoV خوانده می‌شود.
MERS-COV
ارسال نظر

ارسال نظر