مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FRC

Function Residual Capacity

ظرفیت باقی‌مانده عملکردی (FRC)، میزان هوایی که در پایان یک بازدم عادی در ریه‌ها باقی می‌ماند.
FRC
ارسال نظر

نظرات کاربران

علی در 17 آبان 1399 گفته:
جدول عالیه اما تاره

ارسال نظر