مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HCV

Hepatitis C Virus

ویروس هپاتیت C
HCV
ارسال نظر

نظرات کاربران

کررطجلز در 11 اردیبهشت 1401 گفته:
متن نطر شما

ارسال نظر