مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KY

Kyrgyzstan

مخفف کشور قرقیزستان
KY
ارسال نظر

ارسال نظر