مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LA

Los Angles

لس آنجلس، شهري در امريكا
LA
ارسال نظر

ارسال نظر