مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CH

Switzerland

مخفف کشور سوئیس
CH
ارسال نظر

ارسال نظر