مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BH

Bahrain

مخفف کشور بحرین
BH
ارسال نظر

ارسال نظر