مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UPS

Uninterruptible Power Supply

منبع تغذیه اضطراری یا یوپی‌اس، یک دستگاه الکترونیکی است که در زمان قطع شدن و یا افت ولتاژ و یا وقتی که ولتاژ خط در خارج از محدوده نرمال است همچنان به عرضه برق برای یک دوره معینی از زمان می‌پردازد. کاربرد معمولی این وسائل در رایانه می‌باشد
UPS
ارسال نظر

ارسال نظر