مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WDS

Wireless Distribution System

سیستم توزیع های بی سیم (پایگاه داده مشترک)
WDS
ارسال نظر

ارسال نظر