مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AUI

Attachment Transfer Interface

کابلی ارتباطی برای ارتباط کامپیوترها در شبکه
AUI
ارسال نظر

ارسال نظر