مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BLH

Baldwin Lima Hamilton

نام شرکت تولید کننده لوکوموتیو
BLH
ارسال نظر

ارسال نظر