مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAOK

Intelligent Ariya Of Kish

IAOK مخفف شرکت آریا هوشمند کیش است.
اهداف این شرکت: طراحی ، اجرا، نظارت و آموزش ، صادرات - واردات کالاهای مرتبط با هوشمندسازی ساختمان ها و ارتباط مخابراتی و دیتا
IAOK
ارسال نظر

ارسال نظر