مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESRB

Entertainment Software Rating Board

ESRB یکی از مهم‌ترین شرکت رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای ای‌اِس‌آربی می‌باشد.
ESRB
ارسال نظر

ارسال نظر