لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 03:39
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف T

Tesla

تسلا (T) واحد چگالی شار مغناطیسی (B) و برابر با ۱۰٬۰۰۰ گاوس است.
T