لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:50
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IL

Israel

مخفف کشور اسرائیل
IL