مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VB6

Visual Basic 6

مخفف نرم افزار برنامه نویسی ویژوال بیسیک ۶
VB6
ارسال نظر

ارسال نظر