مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UTC

Coordinated Universal Time

ساعت هماهنگ جهانی یا یوتی‌سی (UTC) یک استاندارد زمان اتمی برای تعیین ساعت‌ها و اختلافات زمانی در سراسر جهان است.

ساعت هماهنگ جهانی بیشتر از ۰٫۹ ثانیه با ساعت گرینویچ اختلاف ندارد و برای بسیاری از کاربردهای روزمره چنین اختلافی قابل صرف‌نظر کردن است.[
UTC
ارسال نظر

ارسال نظر