مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HKD

Hong Kong Dollar

دلار هنگ کنگ (به زبان بومی: 港圓) با کد ایزوی (HKD (num. ۳۴۴، یکای پول رایج در کشور هنگ کنگ است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ مرجع پولی هنگ کنگ قرار دارد.
HKD
ارسال نظر

ارسال نظر