مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISNA

مخفف عبارت ISNA

Iranian Students' News Agency
ایسنا یا خبرگزاری دانشجویان ایران یکی...
IRNA

مخفف عبارت IRNA

Islamic Republic News Agency
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران که به نام...