مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

YJC

مخفف عبارت YJC

Young Journalists Club
باشگاه خبرنگاران جوان یکی از رسانه‌های...
سماح

مخفف عبارت سماح

ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه
سامانه سماح که مخفف عبارت ساماندهی...
ساما

مخفف عبارت ساما

سامانه اطلاعات موثر اشخاص
سامانه ساما: اطلاعات کارچاقکن‌ها،...
NIC

مخفف عبارت NIC

Network Information Center
مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌اول کشوری...