مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف XWEB

Expertise Website

کلمه x در دامین وبسایت ها وجمله xweb در آدرس سایت ها معنی سایت تخصصی را میدهد و هرگاه این دو در نام دامنه وب بیایند نشان دهنده وب تخصصی هستند.
XWEB
ارسال نظر

ارسال نظر