مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
INES

مخفف عبارت INES

International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...
MSK

مخفف عبارت MSK

Medvedev Sponheuer Karnik scale
مقیاس مدودف–شپونهویر–کارنیک یا ام‌اس‌کی...
EMS

مخفف عبارت EMS

European Macroseismic Scale
مقیاس مه‌لرزه‌ای اروپا (EMS) مبنای سنجش...
DAG

مخفف عبارت DAG

Directed Acyclic Graph
درعلوم کامپیوتر و ریاضیات، گراف جهت‌دار...
USDT

مخفف عبارت USDT

US Digital Transactions Corporation
USDT یک توکن و دارایی ارزدیجیتال است که...
ECPM

مخفف عبارت ECPM

Effective Cost Per Mille
عبارت eCPM به معنای هزینه موثر تبلیغات...