مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
SC

مخفف عبارت SC

Solid Contain
سالید کانتن. به معنای مواد حلال یا ذرات...
VEI

مخفف عبارت VEI

Volcanic Explosivity Index
نمایه شدت فوران آتشفشان (‎VEI‏) به‌روش...