مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BHD

Bahraini Dinar

دینار بحرین یکای پول رایج در کشور بحرین است.دینار بحرین به 1000 فلس تقسیم می شود. کلمه ی دینار از کلمه ی رومی دیناریوس گرفته شده است. دینار در سال 1965 به ازای هر 10 روپیه ی خلیج‌فارس برابر با 1 دینار معرفی شد.
BHD
ارسال نظر

ارسال نظر