مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YER

Yemeni Rial

ریال یمن یکای پول کشور یمن است که هر ریال یمن برابر با ۱۰۰ فلس است. سکه‌های فلس در یمن منتشر نمی‌شوند و در معاملات کاربردی ندارند.
YER
ارسال نظر

ارسال نظر