مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMR

Omani Rial

ریال عمان یکای پول رایج کشور عمان است که به هزار بایسه تقسیم می‌شود. کد ایزو ۴۲۱۷ ریال عمان OMR است. در عمان سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ بایسه ای وجود دارد و اسکناس‌های ۱۰۰ بایسه ای، ۵۰۰ بایسه ای، ۱، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ ریالی چاپ می‌شود.
OMR
ارسال نظر

ارسال نظر