مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RPM

Revolutions Per Minute

دور در دقيقه.

هر لحظه نشان ميدهد كه موتور اتومبیل در يك دقيقه چند دور ميچرخد.
RPM
ارسال نظر

نظرات کاربران

سید ساسان حامدی در 15 بهمن 1399 گفته:
عالی بود خیلی ممنون
Masih در 25 آبان 1400 گفته:
غلط است
RPM ( Rotations Per Minute)
چرخش در دقیقه

ارسال نظر