مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NPO

Nil Per Os

NPO مخفف Nil Per Os (به انگلیسی Nothing by Mouth) به معنی خودداری از خوردن مواد غذایی با دهان و فقط نوشیدن مایعات برای یک بیمار است.
NPO
ارسال نظر

ارسال نظر