مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
FM

مخفف عبارت FM

Frequency Modulation
اف‌ام نوعی از پخش رادیویی است.این حروف...
IC

مخفف عبارت IC

Integrated Circuit
تَراشه یا مدار مجتمع به مجموعه‌ای از...
LED

مخفف عبارت LED

Light Emitted Diode
ال‌ای‌دی نوعی از لامپ‌های حالت جامد است...