مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
ATM

مخفف عبارت ATM

Automated Teller Machine
خودپَرداز که گاه زودپرداز، عابر بانک و...
HDMI

مخفف عبارت HDMI

High Definition Multimedia Interface
رابط چندرسانه‌ای اچ‌دی یا رابط...
FM

مخفف عبارت FM

Frequency Modulation
اف‌ام نوعی از پخش رادیویی است.این حروف...