مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MODEM

Modulator Demodulator

وسیله‌‏ای برای تبدیل اطلاعات رقمی دوگانی به علامت‌های صوتی در خطوط تلفن
MODEM
ارسال نظر

ارسال نظر