مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HELLADS

High Energy Liquid Laser Area Defense System

هواپیماهای جنگنده‌ی آمریکایی مجهز به سلاح لیزری

هدف از ساخت پروژه HELLADS این بوده که بتوان به وسیله آن یک سلاح لیزری با قدرت ۱۵۰ کیلووات به وجود آورد. همچنین HELLADS ده برابر سبک‌تر و کوچک‌تر از تکنولوژی‌های لیزری موجود است. به همین دلیل می‌توان به راحتی از آن روی هواپیماهای جنگی استفاده کرد.
HELLADS
ارسال نظر

ارسال نظر