مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACU

Automatic Calling Unit

ACU کوتاه شده عبارت Automatic Calling Unit به معنی (واحد فراخوانی خودکار) دستگاهی که اجازه می‌دهد در یک ماشین تجاری و در یک شبکه تلفنی، فراخوانی توسط شماره گرفتن صورت گیرد.
ACU
ارسال نظر

ارسال نظر