مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TFT

Thin Film Transistor

به معنی ترانزیستور باریک فیلمی است در نمایشگرهای تلفن‌های همراه کاربرد دارد.
TFT
ارسال نظر

ارسال نظر