مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NOD

Night Optical Device

دوربین دید درشب (NOD) اصطلاحا به تجهیزاتی گفته می‌شود که امکان دیدن در تاریکی را فراهم می‌کند. با این تجهیزات عملاً می‌توان فردی را که در فاصله ۲۰۰متری در تاریکی مطلق ایستاده است؛ مشاهده کرد.
به این تجهیزات اصطلاحا Night Vision Device هم گفته می شود.
NOD
ارسال نظر

ارسال نظر