مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOAB

Mother of All Bombs

مادر همه ی بمب ها - که توسط ارتش ایالات متهده ساخته شد و به دلیل قدرت بالایش به این نام نامگذاری شد.
MOAB
ارسال نظر

ارسال نظر