مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HRG

High Resistance Grounding

زمین با مقاومت بالا. در برخی مواقع ، برای زمین کردن برخی تجهیزات از مقاومت با مقدار بالا استفاده می شود تا جریان اتصال زمین تا حد ممکن کاهش یابد.
HRG
ارسال نظر

ارسال نظر