مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف 4WS

Four Wheel Steering

سیستم 4WS به وسیله کنترل کردن زاویه همه چهار چرخ به بهبود پایداری و واکنش در سرعتهای بالا و همچنین به کم کردن حجم فرمان دادن راننده در سرعتهای پایین کمک میکند.
4WS
ارسال نظر

ارسال نظر