مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GAP

Generic Access Profile

GAP توسعه بیشتر استاندارد DECT و کمترین مخرج مشترک برای عملکرد مشترک دستگاه های DECT از تولید کنندگان مختلف است. به عنوان مثال، تلفن های Gigaset DECT روی FRITZ!Box یا FRITZ!Fons بر روی Speedport کار می کنند.
GAP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود