مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PNE

مخفف عبارت PNE

Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...
IAC

مخفف عبارت IAC

Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...
محک

مخفف عبارت محک

مؤسسات خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به...
ADHD

مخفف عبارت ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اختلال کم‌توجّهی - بیش‌فعالی (ADHD) یک...
APA

مخفف عبارت APA

American Academy of Pediatrics
آکادمی پزشکی اطفال آمریکا (APA) در سال...