مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIP

مخفف عبارت MIP

Maximum Intensity Projection
افکنش شدت بیشینه یا به اختصار MIP، در...
سمت

مخفف عبارت سمت

سازمان مطالعه و تدوین
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی...
LP

مخفف عبارت LP

Linear Programming
برنامه‌نویسی خطی ، روشی برای پیدا کردن...
PCB

مخفف عبارت PCB

Printed Circuit Board
PCB تخته مدار چاپی، بُرد پلاستیکی که در...
PWD

مخفف عبارت PWD

Print Working Directory
pwd دستوری است در سیستم‌عامل‌های شبه...
ADF

مخفف عبارت ADF

Automatic Document Feeder
آدی‌اف که مختصر شده است به معنی این است...