مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AAL

مخفف عبارت AAL

ATM Adaptation Layer
لایه ATM ای که به عنوان میانجی بین لایه...
EDGE

مخفف عبارت EDGE

Enhanced Data for Global Evolution
سرعت داده افزایش یافته برای تحول جی اس...
SMTP

مخفف عبارت SMTP

Simple Mail Transfer Protocol
قرارداد سادهٔ نامه‌رسانی بطور اختصار...